Nitraatzoutbehandeling (zoutblokkerende folie)

- Om de doeltreffendheid van de muurinjectie te verzekeren, is het aangeraden de muur vooraf te controleren op de aanwezigheid van schadelijke hygroscopische (waterabsorberende) zouten zoals nitraten, sulfaten, chloriden,.. Immers, de gelinjectie houdt weliswaar opstijgend vocht tegen, maar verhindert niet dat reeds aanwezige zouten toch schade veroorzaken.

Welke schade richten aanwezige hygroscopische zouten aan?

Tijdens het uitdrogen van de muur kristalliseren de uitbloeiende zouten zoals sulfaten en carbonaten en zetten zich vast op het muuroppervlak. Door hun waterabsorberende eigenschap blijven de zouten vocht uit de omgeving opslorpen. Uitwendig veroorzaken die (salpeter)uitslag op de muur en drukken ook het pleisterwerk los. Zelfs bij een afdoende ingreep tegen opstijgend vocht blijven het metsel- en pleisterwerk alsnog vochtig. Wacht dus voldoende lang om te bepleisteren of maak gebruik van zoutblokkerende folies.

Voorafgaande test

Daarom voert NDB Renovatie vooraf steeds een zoutdiagnose uit door middel van zoutstrips om het zoutgehalte en -type in de muur te bepalen en de eventuele gevolgschade te kunnen inschatten. Naargelang het testresultaat past NDB Renovatie de behandelingswijze aan: al dan niet afkappen van de bepleistering, aanbrengen van zoutbokkerende folie en herbepleisteren.

Resultaat 

Het aanbrengen van de zoutblokkerende folie verhindert het uitslaan van de kristalliserende zouten en hun waterabsorberende werking zodat uw muren droog en in optimale conditie blijven.

 

Vertonen uw muren problemen als zoutuitslag of loskomend behang of pleisterwerk? Contacteer NDB Renovatie!